Za popestritev vase prireditve, rojstnega dneva, obletnice, poroke ali ucne ure nudimo:

- nepozaben srednjeveski sprejem na porokah, obletnicah, rojstnih dnevih

- predstavitev in izvajanje srednjeveskih igric za otroke in odrasle

- zanimivo razlago in izvajanje lokostrelstva s predstavitvijo opreme in oblačila vsakega lokostrelca

- poucimo vas o srednjeveskih plesih in vas nekaj korakov celo naucimo

- zanimivo in poucno predstavitev zivljenja in ljudi v srednjem veku za solske in predsolske skupine

- ponujamo tudi rocno izdelane srednjeveske spominke in nakit na nasi stojnici

Seveda smo pri tem obleceni v replike srednjeveskih oblek in opreme.

Vabljeni, da si vec fotografij ogledate v rubriki Galerija